Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o.

aktuality (staré info)

PF2019 small


VyletLodi29.12.2018 small


MIKULÁŠ 2018 small


Vánoční pracovní doba2018 small

CS vanoce2018 smallXXX


Výlet lodí 27.12.2015


Praha 13 12 2015 small


vánoce2015


Na pátek 4.12.2015 si Znojemská dopravní společnost - PSOTA nachystala ve Znojmě speciální Mikulášský autobus, který bude jezdit jako běžná linka 804 a 805 (viz. jízdní řád).
Budou se na Vás těšit Mikuláš, anděl a čertík.
Milé dětičky a rodiče, doporučujeme se naučit nějakou básničku nebo písničku, abyste mohli zazpívat Mikulášovi a dostat tak sladkou odměnu.
Věříme, že se Vám tento počin zalíbí a stane se tak podkladem pro založení každoroční předvánoční tradice.

mikulas2015 small


Od 28. 9. 2015 do 30. 10. 2015 dojde k výluce mezi Mašovicemi a Znojmem.

PRODLOUŽENO DO 31.11.2015

Linka 801 pojede na území místní části Hradiště obousměrně odklonem po MK souběžné s ulicí Švédskou do přesunuté zastávky Znojmo, Hradiště, Jednota.


Linka 817 pojede mezi zastávkami Znojmo, Pražská Policie ČR a Mašovice, lom obousměrně odklonem přes Citonice a Bezkov. Na objízdné trase obslouží zastávky Znojmo, Pražská sídliště, Znojmo, Kasárna, rozc., Citonice, Bezkov, Mašovice, u hřbitova a Mašovice, host. V úseku mezi zastávkami Mašovice, u hřbitova a Podmolí, u bytovky ve směru ze Znojma a v úseku mezi zastávkami Podmolí, náves a Mašovice, u hřbitova ve směru do Znojma vynechá zastávku Bezkov. Zastávky Mašovice, škola, Bezkov (v úseku mezi obcemi Mašovice a Podmolí), Znojmo, Hradiště, Jednota obsluhují jen vybrané spoje. Průjezd obcí Mašovice je možný po trase dle přiloženého plánku.

Změna zastávek:
Bezkov je přesunuta na silnici směr Mašovice (spoj č. 11 linky 817 po příjezdu od Mašovic obsluhuje stálou zastávku ve směru na Podmolí),
Znojmo, Hradiště, Jednota je přesunuta na spojovací komunikaci mezi ulicemi Švédská a Mašovická u hřbitova.

Neobsluhované zastávky:
Znojmo, Hradiště, hájenka
Mašovice, dvůr

VÝLUKOVÝ JŘ: 817


INFO
HRADIŠTĚ - linka 817
Od 1.12.2015 se začne jezdit opět přes Hradiště (na semafory). Začnou opět platit předvýlukové jízdní řády.


VÝLUKA - Horní náměstí (linka 803)

Od 26.10. do 31.12.2015 dojde na lince 803 ke zrušení zastávek Nám.Svobody,FIALA a Horní náměstí.
Autobusy budou zastavovat na Nám.Svobody,lázně a poté až na Komenského náměstí.

 

VÝLUKA - Únanovská

Od 26.10. do 9.11.2015 dojde k omezení provozu mezi Novou nemocnicí a ul. Přímětickou (pouze směr od nemocnice), která se dotkne linek 802, 803, 804, 811, 812 a 813.

Linka 804:
- pojede ve směru do Přímětic od zastávky Nová nemocnice k zastávce Přímětice,točna nebo Přímětice, sklep. Vynechá zastávky Křivánky, Přímětice,Krystal Park, Přímětice,SKLOSTROJ a Přímětice,sídliště !!!

- Ve směru do centra od zastávky Nová nemocnice pojede přes Přímětice, kde obslouží zastávky Přímětice,sklep, Přímětice,SKLOSTROJ a Přímětice,Krystal park.
- na lince bude platit výlukový JŘ se změnou tras, zastávek a časů odjezdů !!! JŘ 804

Linky 802 a 803:
- pojedou v úseku Nová nemocnice - Přímětická, rozc.k Městskému lesíku ve směru do centra odklonem přes Přímětice. Dojde tím ke zpoždění min. 5 minut.

Linky 811, 812 a 813:
- pojedou v úseku mezi zastávkami Únanov,závod a Znojmo,Přímětická,Resslova ve směru do Znojma odklonem přes Přímětice. Dojde tím ke zpoždění min. 5 minut.
- Vynechají zastávku Znojmo,Městský lesík.


Upozornění
Od dnešního dne (19.10.) do 31.10.2015 je částečně omezená linka 802 a to pouze ve směru od Železniční stanice na Novou nemocnici.
Autobusy jedoucí v tomto směru mají změněnou trasu a neobsluhují zastávky Palackého, Nám.Armády, Jarošova, Jubilejní park a Vančurova DPS.
Za vynechané zastávky Jarošova náhradně zastavuje na Nám.Svobody,lázně a za Jubilejní park zastavuje na Přímětická,rest.BRISTOL.

Ve směru od Nové nemocnice na Železniční stanici jsou zastávky obsluhovány.

!!! POZOR ZMĚNA !!!
Od pondělí 26.10.2015 od 8:00 se začne jezdit po normální trase, tzn. budou opět obsluhovány zastávky Palackého, Nám.Armády, Jarošova a Jubilejní park.
Zastávka Vančurova DPS zůstane ještě neobsluhována z důvodu opravy silnice K sirotčinci, která znemožňuje odbočení autobusům.


 2.9.2015

VÝLUKA CITONICE - MILÍČOVICE (LINKY 816,830,831)

Od 5.9.2015 dojde ke změně JŘ linek 816, 830, 831 (Vranovsko) z důvodu uzavření silnice Citonice - Milíčovice. Kvůli změně trasy dojde k přesunutí zastávky Citonice na křižovatku ve směru na Bezkov a zastávka Milíčovice, na státní před křižovatku na státní ve směru od Bezkova. VIZ. MAPA
Citonice Milicovice
Výlukové jízdní řády: 816, 830 a 831


Změna trasy a zastávky na Hradišti

Od 17.8. do 27.9.2015 dochází k přesunu zastávky Hradiště, Jednota na plochu u hřbitova, kde bude také točna pro bus městské linky 801 a zastávky linky 817.

Nedochází ke změnám jízdních řádů.

VylukaHradiste


OMEZENÍ LINKY 108 (Znojmo - Brno)

Od 31.7. do 25.10.2015 ve směru do Znojma bude na lince objízdná trasa (Modřice-Pohořelice), která povede po "staré" silnici /předpokládané zpoždění 10-15 minut/.

Od 3.8. do 25.10.2015 ve směru do Brna bude na lince objízdná trasa (Branišovice-Pohořelice) - bude zrušena zastávka Pohořelice, obch.akademie. /předpokládané zpoždění 5-10 minut/.

Od 30.8.2015 se začne obsluhovat nový přestupní uzel Miroslav, rozc.4.0 (do té doby se bude průběžně posunovat přenosný oznančík se zastávkou Miroslav, žel.st.), dojde ke zrušení stávající zastávky Miroslav, rozc.4.0 (u čerpací stanice) a s tím dojde k minutovým posunům JŘ.

I nadále přetrvávají komplikace ve Znojmě i v Brně díky různým uzavírkám.


Od 11. 7. 2015 do 11. 9. 2015 pokračuje další etapou výluka mezi Kravskem a Znojmem.

Linka 805 pojede mezi zastávkami Přímětice, Plenkovická resp. Kasárna a Kravsko, u kovárny odklenem obousměrně po silnicích III/40833, I/38 a III/40826. Na objízdné trase obslouží zastávky Mramotice, u školky (přesunutá, jen spoje od Přímětic mimo Kasárna), Mramotice, u čekárny a Kravsko, u školy.
Linka 815 pojede mezi zastávkami Mramotice, u čekárny a Kravsko, u kovárny obousměrně odklonem po „státní“ silnici I/38, na této odklonové trase obsluhuje zastávky Mramotice, rozcestí 0.8 a Kravsko, škola.

Spoje linky 815 tedy zastávky v Mramoticích, v Kravsku a Plenkovicích obsluhují závlekem dle výlukového jízdního řádu. Otáčení autobusů v Mramoticích bude probíhat na točně přímo u zastávky Mramotice, u čekárny a v Kravsku se příslušné spoje budou otáčet v blízkosti zastávky Kravsko, u kovárny dle dopravního značení.

Změna zastávek:
zastávka Kravsko, u kovárny bude ve směru od Plenkovic přesunuta na silnici III/40826 za křižovatku silnic III/40832 a III/40826;
spoje linky 815 při jízdě do Znojma v zastávce Mramotice, u čekárny obslouží označník v protisměru směr Kravsko (všechny spoje linky 815 z této zastávky odjíždějí od označníku směr Kravsko).

Neobsluhované zastávky:
Kravsko, u hřbitova
Mramotice, u školky

VÝLUKOVÉ JŘ LINEK: 805, 815


 

20.8.2014

POZOR: Změna jízdního řádu Znojmo - Jihlava - Praha

Změna Praha od 31.8.2014

Celý JŘ zde:

Praha JŘ od 31.8.2014


15.8.2014

VÝLUKA - MAD (802)
Od 6:00 hod. dne 18.8. do 18:00 dne 31.8.2014 nebude obsluhována zastávka Palackého linky 802 ve směru k Železniční stanici.
Nejbližší zastávka je Nám. Armády nebo Ul. 28. října (cca 250m).akt. 10.7.2014 - VÝLUKA ZRUŠENA!!!

6.7.2014

Od pondělí 7.7. do 25.7.2014 nebude obsluhována zastávka Pražská,BILLA ve směru do centra z důvodu opravy zálivu zastávky - nejbližší zastávka je Pražská, Policie ČR nebo Legionářská.

 


30.6.2014

Vážení cestující, od dnešního dne může dojít k omezení některých spojů (z důvodu školních prázdnin) či naopak k posílání některých "turistických" spojů.

Sledujte prosím pečlivě jízdní řády, u kterých je uvedeno zda konkrétní spoj jede nebo nejede.

 


26.6.2014

VÝLUKA - BRNĚNSKÁ, SÍDLIŠTĚ (Vídeňská,u školy a Vídeňská,silnice) ve směru do centra!

Od 28.6. od 7:00 do 25.7.2014 do 18:00 bude zastávka Brněnská,sídliště změněna následovně:

# Pro linky 821,822 a spoj 20 (7:26 z Dobšic) linky 803 bude zastávka přesunuta ve směru z Dobšic za vjezd na parkoviště před nákupním centrem INTERSPAR.
# Linka 803 (mimo spoj 20) bude mít zastávky Brněnská, sídliště + Vídeňská, u školy + Vídeňská, silnice zrušené bez náhrady = ze zastávky Družstevní,autoservis pojede přímo na zastávku Vídeňská, Na rejdišti.

Je možné také využít linky 802,804,805,818, 819 a 820 na zastávce Vídeňská, u školy (200m).

výluka Brněnskásídliště


 25.6.2014

VÝLUKA - VÍDEŇSKÁ, SILNICE (MAD Znojmo)

Od 30.6. do 14.7.2014 nebude zastávka Vídeňská,silnice obsluhována ve směru do centra z důvodu opravy zastávkového zálivu.
Přejděte prosím na nejbližší zastávku Vídeňská,Na Rejdišti nebo Vídeňská, u školy.


20.6.2014

VÝLUKA - NÁM. KOMENSKÉHO
Platná od 7:00 dne 23.6. do 18:00 dne 30.6.2014

zastávka Nám. Komenského bude přemístěna!

Náhradní zastávka bude umístěna na k.o. na Mariánském nám.

- Ve směru do Přímětic nebo k Nové nemocnici bude zastávka
mezi ulicemi Havlíčkova a Studentská.
- Ve směru do Oblekovic nebo do Dobšic bude zastávka
mezi ulicemi Studentská a Pontassievská.


20.6.2014

VÝLUKA VLÁČKU - Mariánské náměstí

Ve dnech od 23.6. do 30.6. nebude zastávka na Mariánském náměstí obsluhována turistickým vláčkem z důvodu opravy vozovky na ulici Studentská a Palacha.


19.6.2014

Zastávka „Kostel sv. Mikuláše“ nebude obsluhována turistickým vláčkem ve dnech 21.-22.6., 5.-6.7., 19.-20.7., 2.-3.8. z důvody stavebních prací.
Využijte prosím nejbližší zastávku na ulici Přemyslovců nebo u Rotundy sv. Kateřiny (cca 150m).


13.6.2014
KONEC DLOUHODOBÉ VÝLUKY V PŘÍMĚTICÍCH

Od pondělí 16.6.2014 budou autobusy MAD opět zajíždět do sídliště v Příměticích, kde budou již obsluhovat zastávky dle jízdního řádu.

JŘ 804: http://www.idsjmk.cz/JRADY/
804.pdf
JŘ 805: http://www.idsjmk.cz/JRADY/805.pdf


10.6.2014

provozní doba infokanceláře prázdniny2014Změna provozní doby informační kanceláře

Vážení zákazníci, v době letních prázdnin bude upravena provozní doba naší informační kanceláře.
V termínu od 28. 6. do 23. 8. 2014 bude provoz omezen pouze na pracovní dny
(PO - PÁ: 6:00 - 18:00)
V sobotu bude informační kancelář uzavřena

 

 


AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁD: ZNOJMO - JIHLAVA - PRAHA

16.5.2014
Změna Praha od 31.5.2014


2.5.2014
VÝLUKA VLÁČKU NA MASARYKOVÉM NÁM.
Ve dnech od 5.5. do 18.5. bude upravena trasa vláčku z důvodu opravy vozovky na ulici Kollárová - z tohoto důvodu se nebude obsluhovat zastávka na Masarykovém nám.


21.3.2014
VÝLUKA V PŘÍMĚTICÍCH
Od 24.3.2014 do 15.6.2014 je výluka na lince 804,805 z důvodů uzavření ulice Dlouhá v rámci 6. etapy regenerace sídliště v Příměticích. Zastávka Přímětice, sídliště bude v obou směrech nahrazena zastávkou Přímětice, SKLOSTROJ (na Hlavní ul.) - časy odjezdů bezezměn.

Přímětice

 

22.5.2014
VÝLUKA - ulice Přímětická (Resslova, rest. BRISTOL)

Ve dnech od 7:00 24.5. do 18:00 25.5.2014 dojde k uzavření ulice Přímětická - v místech kruhového objezdu u Bristolu.
Všechny projíždějící linky = 802,804,805,811,812,813 pojedou po ulici Legionářská a Pražská, kde budou náhradní zastávky = Legionářská a Pražská,Policie ČR


15.5.2014
KONEC VÝLUKY
Ulice Legionářská bude otevřená dřív proti plánu, autobusy linky 803 tudy začnou jezdit od pátku 16.5.2014.


6.5.2014
VÝLUKA ULICE LEGIONÁŘSKÁ (linka 803)
Ve dnech od 12.5. 7:00 do 16.5.2014 18:00 bude uzavřená ulice Legionářská,  z tohoto důvodu bude změna linky 803 na trase ulici Přímětická. Náhradní zastávka Legionářská a Pražská, BILLA bude na Přímětická,Resslova, dále zastávka Pražská, Policie ČR bude na Přímětická,rest.BRISTOL


6.5.2014
VÝLUKA ULIC KRÁTKÁ A K SIROTČINCI (linka 802)
Ve dnech od 12.5. do 6.6.2014 bude znemožněna obsluha zastávka Vančurova, DPS - z tohoto důvodu bude náhradní zastávka Přímětická,SOU (ve směru na Novou nemocnici) a Přímětická, Resslova (ve směru od Nvé nemocnice).


6.5.2014
VÝLUKA DIVIŠOVO NÁM., HORNÍ NÁM. (linka 803 + vláček)
Ve dnech od 12.5. 8:00 do 30.6.2014 18:00 bude změna trasy linky MAD 803 a turistického vláčku z důvodu opravy Divišova náměstí.
Z tohoto důvodu dojde k omezení a přesunutí zastávek linky 803 Nám.svobody,FIALA na Nám.svobody,lázně, Horní náměstí bude zrušena bez náhrady (nejbližší zastávka je na Komentského nám.).
Dále bude upravena trasa turistického vláčku, vláček nyní nebude obsluhovat zastávku Městské lázně a z tohoto důvodu budou upraveny i časy odjezdů ostatních zastávek (viz. info záložka nalevo - Vyhlídkový turistický vláček)


2.5.2014
VÝLUKA VLÁČKU NA MASARYKOVÉM NÁM.
Ve dnech od 5.5. do 18.5. bude upravena trasa vláčku z důvodu opravy vozovky na ulici Kollárová - z tohoto důvodu se nebude obsluhovat zastávka na Masarykovém nám.


21.3.2014
VÝLUKA V PŘÍMĚTICÍCH
Od 24.3.2014 do 15.6.2014 je výluka na lince 804,805 z důvodů uzavření ulice Dlouhá v rámci 6. etapy regenerace sídliště v Příměticích. Zastávka Přímětice, sídliště bude v obou směrech nahrazena zastávkou Přímětice, SKLOSTROJ (na Hlavní ul.) - časy odjezdů bezezměn.

Přímětice

 


 19.11.2013

TESTOVÁNÍ ELEKTROBUSU

Během uplynulých 14 dnů jsme testovali v provozu malý autobus, který je poháněn elektřinou.
Tento zcela ekologický autobus jistě ocení nejeden obyvatel Znojma, který je nucen dýchat čím dál více znečištěné ovzduší ve Znojmě.
Nyní jezdí na městské autobusové dopravě ve Znojmě sedm autobusů poháněných zemním plynem (které v pracovních dnech najezdí nejvíce kilometrů a o víkendu jezdí pouze tyto autobusy) a další alternativou by mohl být právě elektrický autobus.
V budoucnu by tak mohl zajišťovat linku, která není tolik vytížená a také by mohla vzniknout nová linka, kam se normální autobus nedostane.

Cestující, kteří cestovali tímto autobusem, mohou vyjádřit své pocity z tohoto testovacího provozu zde: dotazník

Článek města Znojma: http://znojmocity.cz/ve-znojme-zkouseji-elektrobus/d-35797/p1=1002

 IMG 7533 2 IMG 7538 IMG 7547  IMG 7551 IMG 7558 IMG 7564       


 5.9.2013

Dnes začal jezdit na lince

Znojmo - Jihlava - Praha

nový autobus Mercedes-Benz - Tourismo.

Mercedes-Benz Tourismo

Věříme, že obměna vozového parku

na této lince Vám zpříjemní cestování

s naší společností.


Ceny PHM

PHM logoPHM Cena (Kč/l) Adresa
natural95 logo 27,90

Areál Agrostavu,
Pod Tratí 326,

Dobšice

platební karty lišta

diesel logo

27,90

CNG
daily cng logo 6dc4d7
26,90 Autocentrum Psota,
Dobšická 6

 

 

 

Spřátelené weby: