Znojemská dopravní společnost – PSOTA

Připravujeme pro vás nové webové stránky
Informace na této stránce nejsou platné

Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o.

Popis společnosti Popis společnosti Popis společnosti Popis společnosti v Popis společnosti opis společnosti Popis společnostiPopis společnostiPopis společnostiv v

Aktuality

Aktualita 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Aktualita 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Historie společnosti

1990
Kořeny historie současné společnosti sahají do roku 1990, kdy Karel Psota st. založil firmu Karel Psota Autoexpres. Ta zahájila svoji činnost s jedním autobusem typu Škoda ŠD-11.

1991
V roce 1991 přibyl další autobus a byly zavedeny linky do Brna a Prahy, zatím pouze po jednom spoji. Tehdejší zázemí pro parkování vozového parku bylo až do roku 1994 v areálu společnosti Zenza, na ulici I. P. Pavlova ve Znojmě.

1992
První zlom nastal v roce 1992, kdy byla uzavřena smlouva a zahájena pravidelná doprava pro jadernou elektrárnu Dukovany. Firma se rozrostla o další čtyři autobusy i další zaměstnance a byla otevřena dopravní kancelář na předprodej místenek s administrativním zázemím na Rudoleckého ulici č. 25 ve Znojmě. Zahájena byla přeprava na regionálních linkách Znojmo – Hatě a Znojmo – Miroslav – M. Krumlov a to bez jakýchkoliv dotací.

1994
Vzhledem k nárůstu vozového parku a nutnosti řešit servisní zázemí byl v roce 1994 pronajat areál technické základny Agrostavu, a. s. v Dobšicích u Znojma. Zde, v prostorných dílnách již mohly být bezproblémové prováděny pravidelné kontroly a opravy autobusů. Pro vlastní potřebu byla zprovozněna čerpací stanice PHM a myčka autobusů a nákladních automobilů. Tento areál v omezené míře plní svoji funkci pro naše potřeby dodnes.

1996
Počet autobusů stále narůstal při současné obměně vozového parku za nová moderní vozidla. V roce 1996 jejich počet dosahoval 20 kusů. Tento rok se stal také rokem založení dnešní Znojemské dopravní společnosti – PSOTA, s. r. o.

Doprava byla rozšířena o linku Znojmo – Čížov a zaznamenán byl další nárůst nepravidelné dopravy. Začaly jezdit první autobusy na pohon zemním plynem.

1998
V r. 1998 byla čerpací stanice PHM otevřena veřejnosti, včetně dalších služeb pro motoristy. Administrativa společnosti se přestěhovala z Rudoleckého ulice do nově pronajatých kancelářských prostor umístěných rovnež v areálu Agrostavu v Dobšicích.

2003
Dalším zlomovým rokem byl rok 2003. Do tohoto roku bylo provozováno pět pravidelných linek, z toho 3 dotované a 2 nedotované. společnosti bylo ve výběrovém řízení přiděleno dalších 11 regionálních linek v závazku veřejné služby.

2004
Po složitých jednáních zakoupila v roce 2004 společnost Autoexpres Karel Psota, s. r. o., jejíž jednatel Karel Psota ml. je také jedním z jednatelé Znojemské dopravní společnosti, areál bývalých Znojemských mlékáren, nyní Autocentrum do svého vlastnictví. V měsíci únoru 2005 byly ukončeny úpravy kancelářských prostor v administrativní budově a všichni administrativní pracovníci společnosti včetně vedení se počátkem března 2005 přestěhovali na toto nové působiště na Dobšické ulici č. 6 ve Znojmě.

2005
Svými přepravními výkony v roce 2005 patřila naše společnost mezi významné dopravce regionu. Celkem společnost v roce 2005 přepravila 1 418 000 cestujících a najezdila 2 923 000 kilometrů. V roce 2005 tak bylo přepraveno o 158 000 cestujících více než v r. 2004.

Rok 2005 byl pro naši společnost významný také tím, že jsme se vrátili k alternativnímu využití pohonných hmot a na konci roku jsme převzali od autorizované firmy dva linkové autobusy Karosa přestavěné na pohon CNG, tedy na pohon zemním plynem. V dubnu a červnu 2006 k nim přibyli další dva linkové autobusy na pohon CNG   I když z hlediska servisního zabezpečení stávající prostory dostačují, vlivem nárůstu vozového parku začínaly být parkovací prostory areálu Agrostavu již poněkud stísněné. Řešili jsme tedy problém získání dalších ploch pro parkování v přijatelném dosahu autobusových terminálů.

2006
Autobusy společnosti od roku 2006 postupně dostávají nový žlutobílý kabát a pro lepší informovanost cestující veřejnosti jsou na autobusech instalovány nové digitální směrové panely. Dálkové autobusy společnosti jsou stříbrné, s výrazným označením společnosti.

V roce 2006 bylo realizováno zapojení společnosti do celostátního automatizovaného místenkového systému autobusové dopravy AMS bus. Cestující si tak mohou zakoupit v naší předprodejní a informační kanceláři na Rudoleckého ulici jízdenku do jakékoliv tuzemské, či zahraniční destinace, kam zajišťuje spojení dopravce, jež je v systému zaregistrován.

Od 1. 7. 2006 společnost dále rozšířila svoji činnost v oblasti dotované dopravy tím, že obstála v soutěži na provozování linky 440 v systému IDS a zajišťuje tedy od výše uvedeného roku také provoz městské dopravy v Moravském Krumlově. Pro zajištění podmínek provozu bylo zěízeno detašované pracoviště v areálu ZD v Moravském Krumlově – Rakšicích.

2008
V roce 2008 společnost získala akreditaci k provozování školicího střediska pro výcvik a zdokonalování profesionálních řidičů sk. C, D, E s učebnami ve Znojmě a Kolíně.

2009
V roce 2009 získala společnost certifikát řízení kvality ISO 9001.

2010
V roce 2010 byla uvedena do provozu největší stavební investice společnosti – vlastní plnící stanice na zemní plyn pro potřeby vlastní i veřejnosti.
Po vyhraném výběrovém řízení jsme začali provozovat městskou autobusovou dopravu ve Znojmě (801-809) na období od 1.1.2010 do 31.12.2022.
Zároveň bylo uvedeno do provozu nové informační a předprodejní středisko na Rudoleckého ulici 28 ve Znojmě s moderními interiéry.
Téhož roku se nově zaintegrovalo celé Znojemsko do IDSJMK (Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje), kde byly soutěžené linky a naše společnost začala zajišťovat linky ze Znojma do Brna (108), celou oblast Vranovska (816, 817, 830, 831), Hevlína (820), kolem Mor.Krumlova (432, 441, 442, 443, 444, 445) a také dílčí linky do Tavíkovic, Trstěnic (810, 811, 812, 813, 814, 815) na období od 1.7.2010 do 12.12.2015 (následně z důvodu špatného výběrového řízení prodlouženo až do roku 2017).

2012
Od května do září denně provozován nově turistický vláček ve Znojmě.

2016
Zahájení provozu Vinobusu pro VOC Znojmo
Velkým milníkem společnosti na konci roku bylo po letitých jednání zakoupení vlastního areálu na ulici Vídeňská / Hakenova po bývalé silničce (firmě Colas).

2017
V roce 2017 došlo ke stěhování společnosti, resp. jeho administrativy a parkování všech autobusů do nových prostor, kde začala také rekonstrukce šaten a zázemí pro řidiče či přesun čerpací stanice nafty + AdBlue.
Po přesoutěžování linek naše společnost od prosince obhájila zajišťování linek ze Znojma do Brna (108), celé Vranovsko (816, 817, 830, 831) a také nově získala z (LAA) Hevlína do Brna (104) či Blanné (815)

2021
V roce 2021 začaly bourací práce a rekonstrukce servisních prostor a dílen, tedy včetně elektroinstalace, zvětšení nevyhovujících servisních jam, zvětšení vrat, montáže vzduchotechniky apod.
Na konci roku došlo ke stěhování také „dílny“, resp. vybavení z původních prostor v areálu Agrostavu, kde probíhal servis autobusů od roku 1994.
V roce 2021 společnost vyhrála ve výběrovém řízení v oblasti Mikulovska vrámci IDSJMK, kde od poloviny prosince na cca 9 let zajišťujeme 20 novými nízkopodlažními autobusy (již bohužel v barvách IDS JMK) regionální dopravu.

2022
Od začátku roku je již společnost plně nastěhována v novém zrekonstruovaném vlastním areálu na Hakenově 21 ve Znojmě, kde tedy sídlí administrativa, servisní zázemí, zázemí pro řidiče a parkování autobusů městských, regionálních i dálkových linek vč. turistických vláčků.

 


 

V současnosti zůstává hlavním předmětem činnosti společnosti silniční motorová doprava osobní, opravárenská činnost, provoz dvou veřejných čerpacích stanic PHM a veřejné plnící stanice CNG. Provozuje rovněž autoškolu sk. B, C, D, E a akreditované školicí středisko pro řidiče profesionály sk. C, D, E.

Pro další budoucnost firmy zůstává na prvním místě spokojenost zákazníka, kvalitní komunikace a efektivní spolupráce se starosty jednotlivých obcí a dalšími kompetentními představiteli orgánů státní správy a samosprávy obcí, míst a kraje.